திருவள்ளுவர் அறிவுக்களஞ்சியம் வளர்ச்சி மையம்

வரவேற்கிறோம்

Tiruvalluvar Arivukkalanjiyam Development Centre (TAKDC)

திருவள்ளுவர் அறிவுக்களஞ்சியம் வளர்ச்சி மையம்

அறிவுக்களஞ்சியம் போட்டிகள் நான்கு வகைகளாக நடத்தப்படும், பங்கேற்போரின் வயது மற்றும் பாலினம் பொறுத்து. அவை யாதெனில்

# குழந்தைகளுக்கான அறிவுக்களஞ்சியம் போட்டிகள்

# இளைஞர்களுக்கான அறிவுக்களஞ்சியம் போட்டிகள்

# மகளிருக்கான அறிவுக்களஞ்சியம் போட்டிகள்

# பெரியவர்களுக்கான அறிவுக்களஞ்சியம் போட்டிகள்

Children, Youth, Women and Senior Citizens Clubs Arivukkalanjiyam Competitions are conducted and conferring Arivukkalanjiyam Awards. Organizing Clubs for the Children, Youth, Women and Senior Citizens to show case their inherent talents.

திருவள்ளுவர் அறிவுக்களஞ்சியம் வளர்ச்சி மையம்

-->

Our Activites